Zarząd Wydziału Sędziowskiego

  1. Bogdan Terefelko – Przewodniczący WS OZPN Legnica i Delegatury Lubin
  2. Kazimierz Dziuba – Honorowy Przewodniczący
  3. Damian Czukiewski – v-ce Przewodniczący ds. szkolenia
  4. Adam Konefał – sekretarz i referent ds. finansowych
  5. Piotr Kusak – referent ds. obsady sędziów
  6. Stanisław Repa – referent ds. obsady obserwatorów
  7. Dariusz Chojnowski – Przewodniczący Delegatury Legnica
  8. Mariusz Turek – Przewodniczący Delegatury Głogów
  9. Marcin Halicz – referent ds. organizacji i ewidencji sędziów