E-DELEGACJE

lista-klubow-e-delegacje-jesien-2018-11-08-2018

Osobą odpowiedzialną za sprawy księgowe jest Pani Regina Zielińska numer telefonu 668-372-595   natomiast za sprawy techniczne Pan Marcin Muczyń numer telefonu 606-174-225.