E-DELEGACJE

 

Osobą odpowiedzialną za sprawy księgowe jest Pani Regina Zielińska numer telefonu 668-372-595   natomiast za sprawy techniczne Pan Marcin Muczyń numer telefonu 606-174-225.

lista-klubow-e-delegacje-31-08-2018