Harmonogram egzaminu wiosennego !!!

Prosimy o zapoznanie się z planem piątkowego egzaminu w Delegaturze. Powodzenia na egzaminie :)

Plan egzaminu wiosennego w Delegaturze Legnica

12 kwietnia 2019 piątek:

godz. 16.45 – zbiórka uczestników  – Stadion Miejski w Złotoryi ul. Sportowa 7

godz. 17.00 – 17.30 – egzamin pisemny, Trybuna

godz. 17.45– 19.00 – rozpoczęcie egzaminu biegowego – bieżnia .

17.45 – 18.00 – biegi krótkie grupa Junior

18.00 – 18.15 – biegi krótkie grupa Senior

18.05 – 18.30 – biegi długie grupa Junior

18.35 – 19.00 – biegi długie grupa Senior.

19:00 – 19:30 – posiłek.

Podział na grupy:

Grupa Junior:

–  Jurewicz, Karaban, Okręglicki,  Pisiewicz, Popielarz, Rajczakowski, Romaniak.

Plus kandydaci na sędziów

Grupa Senior:

– pozostali sędziowie

Ważne:

– należy zabrać badania lekarskie do okazania przed przystąpieniem do egzaminu oraz „podkładkę” pod pracę pisemną

– Asystenci  DZPN:  Gronostal Paweł, Latała Szymon, Mrozik Adam  mają zaliczone egzaminy biegowe z Egzaminu WS OZPN.

– urlopowania należy przesłać @ na adres:  lun.ja@wp.pl