Składka sędziowska KFD i KFP

        Przypominamy o obowiązku uiszczenia opłaty za składkę sędziowską KFD i KFP (60 zł.) do dnia 30.04.2019 r.. Wysokość składki KFD uzależniona jest od klasy rozgrywkowej jaką posiadał sędzia w rundzie jesiennej w sezonie 2018/19.
W załączniku  aktualna tabela.
Nieuregulowanie składek do końca miesiąca może wiązać się z pominięciem w obsadzie.