Program zebrania oraz III szkolenia w Delegaturze Legnica w dniu 08.03.2019r. godz.18:00

Zebranie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Hotelu Miedzianka w Legnicy ul. Żółkiewskiego 8

w dniu 08.03.2019r. godz.18:00

Program zebrania oraz III szkolenia w Delegaturze Legnica w dniu 08.03.2019r.

 

 1. Otwarcie i powitanie zebranych.
 2. Sprawy osobowe – skreślenia i przyjęcia – stan sędziów Delegatury Legnica.
 3. Sprawy finansowe – sprawozdanie z kontroli Komisji Rewizyjnej, stan finansów, zaległości.
 4. Przedstawienie zagadnień dotyczących WS OZPN Legnica.
 5. Sprawy bieżące – nowe delegacje, deklaracje i składki KFP, obsada, wydanie książkowe przepisów gry, itp.
 6. Przekazanie nowych emblematów PZPN oraz reklamowanych strojów sędziowskich ZINA.
 7. Podsumowanie szkolenia w trakcie przerwy zimowej – Egzamin wiosenny w Delegaturze Legnica.
 8. Jubileusze i wyróżnienia w Delegaturze Legnica.
 9. Sprawy różne w tym „Co dalej z Delegaturą Legnica ?”
 10. Szkolenie teoretyczne III w sezonie 2018/2019 – wykład, test pisemny.
 11. Zakończenie szkolenia.

Obecność wszystkich sędziów z Delegatury Legnica obowiązkowa.