Szykują się zmiany dotyczące badań lekarskich !!!

Deatail Doctor with black and white soccer ball isolated in white background..

Wg strony internetowej PZPN nowe przepisy najprawdopodobniej wejdą w życie w lutym bieżącego roku.

Najważniejsze zmiany w nowym rozporządzeniu to:

– badania będą przeprowadzane raz w roku;

– opinię będą mogli wydawać – poza lekarzami sportowymi – również lekarze rodzinni;

– do rozgrywek dopuszczani będą również zawodnicy na podstawie oświadczeń o braku przeciwwskazań do uprawniania sportu.

https://www.pzpn.pl/federacja/aktualnosci/2019-01-28/przelomowa-chwila-w-zakresie-badan-lekarskich-dla-sportowcow