Składka sędziowska KFD

Przypominamy o obowiązku uiszczenia opłaty za składkę sędziowską KFD do dnia 31.10.2018 r.. Wysokość składki KFD uzależniona jest od klasy rozgrywkowej jaką posiadał sędzia w rundzie wiosennej w sezonie 2018/19.
W załączniku aktualna tabelka.
Nieuregulowanie składek do końca miesiąca może wiązać się z pominięciem w obsadzie.