Wniosek licencyjny na sezon 2018/2019

        W załączeniu zamieszczamy Wniosek licencyjny obowiązujący w sezonie 2018-19 oraz załącznik nr 2 zawierający stawki opłat za licencję.
        Wniosek licencyjny, kopię badań lekarskich i kopię uiszczenia opłaty za licencję należy dostarczyć (osobiście lub elektronicznie – najlepiej na jednej stronie) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.06.2018 r. (poniedziałek) do Przewodniczącego Delegatury Legnica.
        Opłaty za licencję w sezonie 2018/19 należy wpłacać na konto DZPN ul. Oporowska 62, 53-434 Wrocław (nr konta: 65 1090 2503 0000 0001 1518 9393). Tytuł wpłaty: imię i nazwisko, (np.początkujący, klasa B, klasa A itp), WS OZPN Legnica.
         Niedostarczenie ww. dokumentów w wymaganym terminie skutkować będzie niemożnością prowadzenia zawodów od początku rudny jesiennej sezonu 2018/2019.