Strona dobrze widoczna w przeglądarkach Firefox i Chrome
  Na skróty... PZPN | Dolnośląski ZPN | OZPN Legnica |WS LEGNICA| Ekstraklasa S.A. | FIFA | UEFA | AFC | CAF | CONCACAF | CONMEBOL | OFC |

 menu
KOMUNIKAT - PILNE
Ze względu na ciągłe zmiany ostateczne obsady będą ukazywały się w piątek około 16.00.

KOMUNIKAT - PILNE
Przypominamy, że składki należy opłacić do 30.04.2015 r.
Deklaracje
Fundacji Sędziów należy złożyć najpóźniej na Szkoleniu w dn. 08.05.2015 r.
W zakładce Dokumenty znajdują się: Regulamin Rady Fundacji oraz Deklaracja Fundacji Sędziów - dla ułatwienia sposób wydruku - link

SZKOLENIA
Informujemy, że w dn. 24.04.2015 r. o godz.16.15 (zbiórka na stadionie RCS w Lubinie ul. Odrodzenia     28 d) odbędzie się egzamin wiosenny w II-gim terminie dla następujących sędziów WS OZPN Legnica:

- egzamin kondycyjny
Cierlik Sławomir, Kawa Maciej, Rybak Adrian, Turała Mateusz, Koczorowski Zbigniew, Kwaśnik Rafał, Szczepański Dominik, Wojciechowski Dariusz, Kusak Piotr
- egzamin teoretyczny
Abramowicz Rafał, Diduszko Mateusz, Jężak Patryk, Rybak Adrian, Koczorowski Zbigniew, Kwaśnik Rafał
Szczepański Dominik, Wojciechowski Dariusz, Igniatowicz Piotr.

Przed egzaminem sędziowie zobowiązani są do uiszczenia opłaty 50 złotych za egzamin.


SZKOLENIA Delegatury
- 08 maja 2015 r. godz. 18 00 - połączone ze szkoleniem sędziów i obserwatorów O I A, - po Szkoleniu Wybory Komisji Rewizyjnej oraz zatwierdzenie nowego Regulaminu KFD.
- 12 czerwiec 2015 r. (piątek) godz. 17 00 - Egzamin wiosenny dla sędziów Delegatury Legnica.

KOMUNIKAT
Pismo PZPN - link

KOMUNIKAT PILNE
Zmiana w dziale Dokumenty do pobrania zatwierdzona w dn. 17.03.15 r delegacja.

Sędziowie, jako członkowie środowiska piłkarskiego mają obowiązek przystąpienia do portalu E-OZPN Legnica, który uznaje się przez Zarząd OZPN Legnica, jako obowiązującą formę komunikacji Wydziału Sędziowskiego OZPN Legnica oraz skutecznego powiadamiania, uczestników rozgrywek prowadzonych przez OZPN Legnica oraz Biura, Wydziałów  i Komisji OZPN, w terminach określonych  Regulaminem Rozgrywek  na dany sezon oraz w przepisach gry w piłkę nożną. Wyegzekwowanie ww. obowiązku powierzam Przewodniczącym Delegatur w nieprzekraczającym terminie 14 dni. Uchylanie się będzie skutkowało wszczęciem postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów. Podpisane własnoręcznie oświadczenia sędziego, proszę o przekazanie mojej osobie na szkoleniach w Legnicy w dniu 20.03.2015 r. o godz.18.00 oraz w Grębocicach w dniu 27.03.2015 r. o godz.18.00 lub przesłanie skanu podpisanego oświadczenia na adres e-mail  ozpn <ozpn@ozpn.legnica.pl>

Z poważaniem
Bogdan Terefelko
Przewodniczący WS OZPN Legnica

KOMUNIKAT
Praca internetowa nr 3 - link.

KOMUNIKAT
Decyzją Zarządu WS OZPN Legnica w dniu 20.03.2015 r. o godz. 18.00 ul. Żółkiewskiego (Internat Miedzi Legnica) odbędzie się Zebranie Sprawozdawcze Delegatury Legnica. Serdecznie zapraszamy wszystkich sędziów i obserwatorów Delegatury Legnica do czynnego udziału ww. Zebraniu.
Program zebrania - link
Regulamin Zebrania - link


KOMUNIKAT
Karnety na Miedź LEGNICA można odbierać na stoisku Miedzi w Galerii Piastów.

SZKOLENIA WS
Informacje Komisji Szkoleniowej WS OZPN Legnica:
1) Szkolenie Zimowe dn. 21.02.2015 (sobota) godz. 11.00 - Grębocice - Zespół Szkół. Obecność wszystkich sędziów i obserwatorów  WS OZPN Legnica niezależnie od klas rozgrywkowych obowiązkowa.- program szkol.

2)
Cykliczne szkolenia w rundzie wiosennej tj.
- szkolenie nr 3 dn. 27.03.2015 (piątek) godz. 18.00 – organizator - Delegatura Głogów – również Zespól Szkół.
- szkolenie nr 4 dn. 08.05.2015 (piątek) godz. 18.00 - organizator Delegatura Legnica - hotel KS Miedź ul Żółkiewskiego.
3)
Egzamin wiosenny konkursowy 10.04.2015 (piątek) - szczególny do ustalenia.

Przypominamy, że sędziowie ubiegający się o awans do 4 ligi obowiązkowo zdają test biegowy - interwałowy w czasie 30/35 sek. Również sędziowie klas niższych wyrażający zgodę w/w rodzaju biegu (dodatkowa punktacja) mogą się zgłaszać do Przewodniczącego K.Sz w terminie do 03.04.2015. Taka decyzja ma odpowiedzialne skutki.


4)
Kolejna praca internetowa nr 3 odbędzie się dn 10.03.2015. O godzinie 19.00 na stronach Delegatur, jak również na stronie www.wslegnica.futbolowo.pl ukaże się test 30 pytań, w którym należy zakreślić kolorem żółtym właściwe odpowiedzi i przesłać do godz. 21.00 na adres poczty e-mail: zgawronski@op.pl

Przypominamy, że wszystkie szkolenia Okręgowe Cykliczne obowiązują wszystkich sędziów i obserwatorów wszystkich klas rozgrywkowych. Prace internetowe głównie obowiązkowo dotyczą sędziów i obserwatorów szczebla okręgowego.

Informujemy, że od dnia 22 lutego 2015 na stronie internetowej Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej (zakładka Dolnośląskie KS, Szkolenie w DZPN) na bieżąco będą umieszczane będą informacje szkoleniowe.
Zachęcamy do odwiedzenia strony: http://dolzpn.pl/szkolenia-dks/

KOMUNIKAT

1. Referentem ds. obsady WS Legnica jest od 10.07.2014 r. Marek Dłubała. Adres e-mailowy: Marek Dłubała <marekdlubala@wp.pl>
2.Sędziowie od ,,A" klasy wzwyż, którzy chcą urlopować się z obsady mają obowiązek powiadomić obsadowego dwa tygodnie przed terminem tylko poprzez e-mail.
3.Sędziowie Kl "B" którzy chcą urlopować się z obsady mają obowiązek powiadomić obsadowego dwa tygodnie przed terminem tylko poprzez e-mail: matiwitkowski@interia.pl lub przez e-ozpn.

KOMUNIKAT

UCHWAŁA ZARZĄDU DOLNOŚLĄSKIEGO ZPN Z DNIA 30.01.2015 R - w sprawie ekwiwalentów dla sędziów, obserwatorów i delegatów od III ligi do niższych klas. - link.

UCHWAŁA ZARZĄDU DOLNOŚLĄSKIEGO ZPN Z DNIA 30.01.2015 R - w sprawie zwrotu kosztów dojazdu sędziowskiego - link

Przykładowa tabela (propozycja) w zakładce Dokumenty.

KOMUNIKAT
Informujemy, że wszystkie sprawozdania (wersja papierowa) należy dostarczyć do OZPN Legnica.


SZKOLENIE
Praca internetowa nr 1 2014/15 konkursowa zaliczeniowa - zał nr 1, zał. nr 2.

Praca internetowa nr 2 - w dniu 12.02.2015 r. (czwartek) około godziny 20.00 ukaże się na stronie www.wslegnica.futbolowo.pl. - linki filmowe zdarzeń boiskowych, które należy opisać na przesłanym formularzu w nieprzekraczalnym terminie 13.02.2015 r. g. 22.00 - formularz

W dn. 21.02.2015 r. (sobota) o godz. 11.00 w ZS Gimnazjalnych w Grębocicach odbędzie się szkolenie dla wszystkich sędziów i obserwatorów WS OZPN Legnica. Prelegentem na ww. szkoleniu będzie delegowany przez CKS KS PZPN sędzia szczebla centralnego z grupy TopAmator_A. Serdecznie zapraszamy wszystkich Was do skorzystania z niepowtarzalnej okazji poznania najnowszych trendów i interpretacji Przepisów gry w piłkę nożną, które zaprezentuje sędzia z najwyższej półki polskich sędziów. Przypominamy, że szkolenie jest obowiązkowe i brane pod uwagę w rankingu sędziów.


KOMUNIKAT
Od 18.11.14 r. w każdy wtorek o godz. 17.30 spotykamy się w hali w Legnickim Polu. Obowiązuje strój sportowy.

KOMUNIKAT
Sędziowie wyznaczeni do prowadzenia zawodów jako główny zobowiązani są do:
1. wysłania sprawozdania z meczu w ciągu 12h po jego zakończeniu za pomocą Extranetu,
2. wysłania sms z wynikiem zawodów w ciągu 15 min. po zakończeniu o treści:

Numer#Wynik_gospodarza:Wynik_goscia#Wynik_do_przerwy_gospodarza:Wynik_do_przerwy_goscia

Dla spotkania 881719 (nr z sms informującego o meczu) i wyniku 4:3 (2:0)

SMS na nr 500 505 505 ma postać:        881719#4:3#2:0

Dwukrotne nie wysłanie wyniku meczu lub sprawozdania w określonym terminie będzie skutkowało odsunięciem w obsadzie sędziowskiej.


Proszę kolegów sędziów
- o sprawdzanie badań lekarskich, czy są pieczątki lekarza medycyny sportowej lub Przychodni Sportowej. Jeśli takowych nie ma to proszę o adnotację w sprawozdaniu meczowym.
- o sprawdzenie służb porządkowych, czy takowe były na meczu oraz czy byli odpowiednio  oznakowani.
Również w przypadku nieobecności ww. służb proszę o adnotację w sprawozdaniu meczowym.

Decyzją PZPN od najbliższej kolejki sędziowie główni mają obowiązek wypełnić w Extranecie część: zdobywcy bramek.


Proszę zapoznać się z nowymi dokumentami w zakładce Dokumenty.
Składy Zarządów WS OZPN Legnica i delegatur zatwierdzone przez OZPN. - link

SZKOLENIE
Koledzy, którzy nie uczestniczyli w szkoleniu z extranetu mogą wziąć udział w bezpłatnym kursie obsługi komputera oraz Extranetu - szczegóły w załącznikach.
- ICT zaproszenie
- ICT zaproszenie pdf
- harmonogram L-ca


Link do płytki szkoleniowej 2013/2
http://www.pzpn.pl/federacja/sedziowie/aktualnosci/2014-07-30/plyta-szkoleniowa-nie-tylko-dla-sedziow


SZKOLENIE
W załączeniu zamieszczamy pismo z OZPN Legnica oraz dodatkowe materiały zawierające stosowne informacje (w tym na temat Uchwały PZPN), dotyczące obowiązku wykorzystywania od sezonu 2014/2015 systemu extranet dla prowadzenia rozgrywek piłkarskich:
- zał. nr 1
- zał. nr 2
Odpowiedzialnym z ramienia WSDL jest kol. Łabędzki Piotr.

I ty możesz zostać PIERLUIGI COLLINĄ
Jesteś młodą osobą,ukończyłeś/aś szkołę średnią (lub jesteś w trakcie)
i KOCHASZ PIŁKĘ NOŻNĄ !

Ciebie właśnie szukamy !
WS Delegatury Legnica poszukuje kandydatów na sędziów piłki nożnej. Zapytania prosimy kierować na skrzynkę mailową wsdl.ozpn.legnica@gmail.com
Z każdym z zainteresowanych skontaktujemy się osobiście.

KOMUNIKAT
Wszystkie delegacje sędziowskie, których nie uregulował klub za przeprowadzone lub nie odbyte zawody należy po stosownym wypełnieniu dostarczyć do referenta ds. finansów WS OZPN Legnicy - szczegóły -link.


INFORMACJA
W celu kontaktu z Zarządem Wydziału Sędziowskiego Delegatury Legnica - utworzono skrzynkę email:
                                                wsdl.ozpn.legnica@gmail.com
nie jest to skrzynka Wydziału Sędziowskiego tylko Delegatury!!!!!

INFORMACJA
FORUM - ZAPRASZAMY WSZYSTKICH SĘDZIÓW Jeśli któryś z kolegów chce się zalogować w e-mailu proszę podać imię i nazwisko lub czytelny nik - prośba administratora


http://www.prostar.pl/files/stadion_miejski_legnica_0.jpg
o futbolu


zmiany w zakładkach

DZIAŁ SZKOLENIA - Testy - ostatnia aktualizacja - 20.03.15 r. - Odp. na testy praca 3 pyt. 28

DZIAŁ DOKUMENTY - ostatnia aktualizacja  - 17.03.2015 r.
Strona główna
  delegatura
Zarząd
Sędziowie
Obserwatorzy
Obsady
Dokumenty

Szkolenia

redakcyjne

Kontakt

ciekawostki
Forum

Galeria